شرکت فرآوری کاغذ تسکا

شرکت در اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ ، مقوا و فرآورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه

 Ø´Ø±Ú©Øª-در-نمایشگاه

شرکت در اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه؛

بدینوسیله از جنابعالی دعوت بعمل می آید از غرفه این شرکت در نمایشگاه بین المللی بازدید فرمایید.

زمان: 10 الی 13 مرداد ماه1397

ساعت بازدید: 10 صبح الی 18 عصر

مکان: بزرگراه شهید چمران ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

شماره غرفه: 51

نام شرکت : شرکت فرآوری کاغذ تسکا منطقه آراد انزلی (سهامی خاص)

10 مرداد 1397