شرکت فرآوری کاغذ تسکا

دفتر مرکزی : گلستان - گرگان - جلین - امام رضا 21- ساختمان المهدی- طبقه سوم

تلفکس : 01732141737  -01732141738

آدرس کارخانه : شهرک صنعتی علی آباد -  تلاش شرقی -تلاش 12 - فرآوری کاغذ تسکا